Eldra BV is aangesloten bij diverse brancheverenigingen binnen de Nederlandse verkeersinfra. Specifiek gericht op Openbare Verlichting lopen op dit moment nog twee inschrijvingen bij IGOV en OVL NL.

Door lid te zijn van deze brancheverenigingen blijven wij continue op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kunnen wij samenwerkingsverbanden opzetten om ons servicelevel naar onze klanten naar een nóg hoger niveau te brengen. Door als eerste op de hoogte te zijn van trends en ontwikkelingen binnen de inframarkt innoveren wij continue in de opbouw van onze kabels en bent u verzekerd van de beste oplossing voor kabels in verkeersinfra.

Eldra is lid van ASTRIN. De aanvragen voor lidmaatschap bij IGOV en OVL NL lopen op dit moment.

Astrin Eldtraffic Eldra

ASTRIN - Netwerk van leveranciers in de verkeersindustrie
De ondernemersvereniging van bedrijven in de verkeerstechnologie. De sector ondersteunt beleidsvoornemens van overheden voor een effectief en duurzaam gebruik van het wegennet. De leden van ASTRIN leveren relevante producten, systemen en diensten
met oog voor milieu, veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving. ASTRIN voert overleg met wegbeheerders over de inzet van nieuwe technologie en werkt aan standaardisatie.

IGOV Eldtraffic Eldra BV

IGOV - InterGemeentelijk overleg Openbare Verlichting
Het doel van de overleggroep IGOV is primair het onder gemeenten delen van beleidsmatige- en technische kennis en uitwisselen van beheerervaringen op het vakgebied van Openbare Verlichting (OVL). Tevens richt IGOV zich op het gezamenlijk oplossen, onderzoeksvoorstellen destilleren en gestructureerd vormgeven van gemeente overstijgende doelen op OVL-gebied. Innovatieve ontwikkelingen door marktpartijen worden door IGOV ondersteunt. 

IGOV - Innovatie Platform Openbare Verlichting
Het doel van het IGOV Innovatie Platform is het stimuleren en initieren van innovatieve ontwikkelingen op zowel het technische als beleidsmatige of regelgevende gebied van openbare verlichting. Gebaseerd op gebruikswaarde, duurzaamheid, energiezuinigheid, kosten en baten. Alle overheden en marktpartijen die bij willen dragen aan een actieve kennisoverdracht en informatie-uitwisseling kunnen zich aansluiten bij dit platform. Dit platform is eigendom van IGOV.

OVL NL Eldtraffic Eldra BV

OVL NL - Openbare Verlichting Nederland
Deze stichting heeft als doel het vertegenwoordigen van de sector openbare verlichting richting stakeholders en het organiseren en kwalitatief ontwikkelen van de sector. Alle activiteiten in OVL NL vinden plaats in de netwerken Kennis, Licht en Omgeving, Maatschappij, Evenementen en Communicatie. Deelnemers aan OVL NL zijn natuurlijke personen en rechtspersonen. Deelnemers van overheden worden ondergebracht in de commissie IGOV. Overige deelnemers worden ondergebracht in de commissie IGOV innovatie platform.

Robert Schaefer

Technisch Commercieel Medewerker Infra

Stel uw vraag via de button of bel mij op +31 (0)475 - 56 67 67

Stel een vraag

Kunnen wij u helpen?